blended_learning_network_logonetwork

Kombineeritud E-õppe Võrgustik– Euroopa Kombineeritud E-õppe Ekspertide Liit

Liit koondab erinevaid, oma tegevuses üksteist toetavaid ettevõtjaid, kes pakuvad ühelt poolt kombineeritud e-õppe sisulisi ja tehnoloogilisi lahendusi ja teiselt poolt rakendavad selle meetodeid oma töötajate  äiendkoolituses.

Sündmused

Kombineeritud e-õppe võrgustik organiseerib sümpoosioneid, tunnustab kombineeritud e-õppe kasutajaid ja osaleb arvukatel erialastel üritustel.

Projektid

Kombineeritud e-õppe võrgustik on esindatud arvukate projektidega üle kogu Euroopa. Pakume e-õppe alast nõustamist ja partnerlust.

blended learning network | info@blended-learning-network.eu


Home | Contact | Imprint | Website © Internetagentur wukonig.com